Pozdravljam Vas na internet stranici Osnovne Škole "10. Oktobar" iz Horgoša

Nikičić Goran, direktor škole